SpiritueelintuÏtief
Blijf altijd bij Jezelf

Tweelingzielen/Tweelingvlam

  

 De Magie van de Tweeling - Vlam  (Ziel)

Uw Tweelingvlam Liefde is een Liefde die alle tijd overtreft, Door vele levens heen, door alle eeuwen, zelfs na de laatste ademhaling.

Er brand een Vlam. Het is de Vlam van Liefde. Deze Liefde is God en het is,De Liefde van die Ene die God heeft gecreëerd, waar u een deel van bent,vanaf het begin. De Hoogste staat van Menselijke Liefde is de Eenheid van,1 Ziel in 2 lichamen. 2 Zielen maar 1 en de zelfde gedachte,2 harten die slaan als 1. In Dromen en in Liefde zijn geen Onmogelijkheden.En als iemand zijn andere helft ontmoet, de actuele perfect,gepolariseerde helft van het Zelf, het paar is verloren in de verbazing van,Liefde en Vriendschap en……..Intimiteit, en is nooit buiten het “zicht van de ander” vanwege de onweerstaanbare,magnetiserende vibratie van goddelijke uniekheid. 

 Het intense verlangen dat ieder van hen naar elkaar toe hebben,komt van het diepste van hun Ziel. Uw geliefde is nu misschien op de,Planeet Aarde, als twee persoonlijkheden bij elkaar komen kan er nog,steeds wat frictie zijn, zelfs als u ware Tweeling Vlammen in Ziel bent. Dit alles is ontworpen voor de innerlijke heelheid van elke Tweeling,en conflicten zijn mogelijkheden voor een diepere intimiteit voor deze,unieke Goddelijke Reünies. Onthoudt u alstublieft dat er alleen, 1 ware  tegenhanger de Heilige Reünie offert die in het fysieke of in Ziel.

U kent deze persoon vanaf het aller eerste begin.U weet dat u in Voltooiing bent. U weet dat u elkaar van, binnen en buiten kent, en de ontdekking er van kan voor altijd door gaan. U hebt nu sommige lessen samen afgerond. U hebt deze diepte van,connectie nooit eerder gevoeld bij een Ziel,s Maat of Tweelingziel.Voorbij de uitdagingen van u samen weet u dat deze connectie, ondoorgrondelijk is. U weet dat uw Ziel voor Altijd Verbonden is.Wat er ook gebeurd in persoonlijkheid, Mannelijke en Vrouwelijke,balans zijn in reünie.

U kunt de pijn van de afsplitsing van het begin der tijden en vooruitziende, naar de ontmoeting, doet de herinnering Helen.U wordt verondersteld om bij elkaar te zijn om de perfecte eenheid, met de wereld te delen. U bent net als het universum een, geschenk voor elkaar. Jullie gecombineerde vibratie wordt gevoeld,doorheen de gehele kosmos om de ontwaking van de Planeet, in deze tijd van de Gouden Eeuw. Goed beschouwd is het een, Goddelijke Missie…..waar de Zielen voor zijn geïncarneerd.U moet zich realiseren dat elke omstandigheid en elke ervaring van,U leven, u zal lijden naar elkaar door synchronietijd. Dit alles geregistreerd door het Goddelijke. Pure Magie. 

U bent voorbestemd om samen Spirituele Leraren te zijn, om de wereld over de Tweeling Vlam Eenheid te leren. Eens bent u samen als 1 Kracht, Mannelijk en Vrouwelijk,maar als u gedaald bent voor een meer Aardse bestaan, wordt u gescheiden en dit is met toestemming van, de Oudsten ( Elders) om dit te doen. U bent op een reis voor uzelf,gescheiden van uw Liefste, en misschien alleen maar 1 of 2 keer,kwam u uw Liefste tegen in een leven en misschien zelfs 1 of 2 keer,met elkaar gehuwd. Maar het Oorspronkelijke Plan was om uw levens,gescheiden van elkaar te leven in deze wereld. Ieder van U heeft een,bepaalde Missie; ieder erg individueel, in die Missie.Als de levens vorderen van incarnatie op incarnatie, voelt u zich wankelend,en elkaar bijna vergetend. 

Voor diegene in Ziel weet wie hij of zij is in,al zijn of haar aspecten, omdat alle aspecten voor 1 zijn gemaakt.En deze spiegelt ieder van de Geliefden naar diegene op Aarde, verduisterde herinnering maar is ontwakende om te gaan herinneren. Steeds meer intieme conversaties; meer en meer gelach, en steeds meer en, meer Licht brengend in het gehele wezen. Dus als het Licht bij u binnenkomt, heeft dit effect op uw fysieke lichaam,en het verandert de structuur, de infrastructuur, het DNA van uw,fysieke lichaam. Uw Vlam is geactiveerd boven uw kruin en bereikt,de top van tenminste 5 chakra,s , boven u kruin opwaarts tot het, Christus niveau en hoger.

En zo zult u helderheid herwinnen, u herwint het Goddelijke Doel,vreugde en balans via uw Vlam en herwint via kruin opwaarts.Voor de Liefde van uw Ziel vooral gemengd met uw geliefde,gaat verder dan de menselijke dromen is voorbij de menselijke taal,want de Tweelingen zijn gemaakt van de Goddelijke Essentie en,en meestal onbevattelijk in zijn of haar Liefde, en zo ook U!  want dit is Eeuwig! U zult opnieuw leren over de Grote Eeuwige Wijsheid.U zult vrij zijn als Tweelingen en kunt als u dit verlangt naar andere,Galactie,s gaan naar andere Planeten om alle vormen van zijn te begrijpen,alle vormen van intelligentie, alle vormen van emoties gebaseerd op Liefde. 

Want Liefde is onbegrensd, Liefde is schoonheid, Liefde is dierbaar,Liefde is Alles. De Eenheid van Tweeling Vlammen is intentioneel,om voor de uitvergroting van hun service naar God en de Mensheid,het is een Hoge en Heilige Oproep. Tweeling Vlammen zijn in vrede met,zich zelf. Zij hebben geen angst en oordeel. Zij hebben compleet vertrouwen,dat de Hoogste Kracht werkt voor hun Hoogste Goed.Zij geven compleet alle zorgen bedenkingen en twijfels over.Zij vertrouwen dat er voor hen gezorgd wordt in welke situatie dan ook.Zij zijn 2 lichamen en 1 Ziel, 1 kloppend hart in Onvoorwaardelijke Liefde.

Om tot dit geluk te komen, moeten zij hele grote “testen ondergaan”Alles wordt blootgelegd, als men zich spiegeld aan elkaar, u zult alles weten. U zult uw Tweelingvlam van binnen kennen, in het hart en Ziel.Dan zult u weten hoe zij zich voelen, en weten wat zij denken.U zult ze zelfs horen, en ja, u zult in de mogelijkheid zijn telepathisch te,communiceren. Tijdens de test periodes, denkt u gek te worden en denkt,uw verstand te verliezen. Dit is gemeenschappelijk onder Tweelingen.Maar bedenk, dat na u een fase succesvol hebt afgerond, dat u dan beloond wordt. U moet geduldig zijn in het weten dat u,wordt herenigd op Goddelijke Tijd. Er is niets dat u kunt doen, om dit te versnellen. 

Tweelingen krijgen vaak een warm gevoel net,onder het navel gebied, normaal gesproken waar de Ziel zich bevind.Op deze manier bent u in de mogelijkheid om Liefde naar elkaar te zenden.Dit is Liefde die u nog nooit eerder ervaren hebt.Het is een ontzagwekkende kracht! Omdat u Goddelijke Liefde geeft. Er is een fenomenale passie tussen Tweelingen.Er is niemand die u de seksuele voldoening kan schenken dan uw Tweeling,  deze weet precies hoe u tevreden gesteld kunt worden.Er is ook een gevoel dat u zich al Eeuwig kent.U bent op het zelfde spirituele niveau. U maakt elkaar compleet en,doen de exacte polariteit om te verenigen. Als u een balans compleet heeft,dan heeft de Planeet dit op een bepaald niveau ook.U leert van elkaar en groeit samen. Als Tweeling Vlammen Herenigen,dan herenigen zij als Eén onder God. 

De manier waarop de,Tweelingen elkaar zien is de zelfde manier als God en de Engelen, Ieder van ons zien.De band tussen Tweeling Vlammen kan worden vergeleken als de band,Tussen identieke tweelingen. Deze zijn zich bewust van elkaars gedachten,gevoelens, verlangens en wat zij nodig hebben, op een niveau die,niet is voor te stellen. De diepte van deze Liefde is zo sterk dat,1 dag zonder elkaar verschrikkelijk is. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat hun harten werkelijk pijn doen als zij van elkaar gescheiden zijn.Als u verbonden wordt en de attributen en kwaliteiten van uw andere helft, worden geïntrigeerd, gebeurd er iets magisch -  dan keert u terug, naar heelheid in uw wezen, en kijkt u niet meer buiten uzelf om te, zoeken naar wat u voelt te missen.  Het is de diepte van Liefde dat hen herinnert aan hun Eenheid van Licht waar, zij eindelijk naar.....zijn….. terug gekeerd. Auteur onbekend.Bron: http://www.twinflame1111.com